Eden Emerald

90.000

Giống: Hà Lan. Quả tròn, vỏ vàng, ruột xanh. Độ ngọt: 13+. Trọng lượng trung bình: 1.3 – 2kg/quả

Mô tả

Giống: Hà Lan. Quả tròn, vỏ vàng, ruột xanh. Độ ngọt: 13+. Trọng lượng trung bình: 1.3 – 2kg/quả