Global G.A.P là gì?

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P – là viết tắt của từ Global Good Agricultural Practice – Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) đã bắt đầu vào năm 1997 từ tiêu chuẩn EUREPGAP, một sáng kiến của Euro-Retailer Produce Working Group. Các nhà bán lẻ Anh làm việc cùng với các siêu thị ở Châu Âu nhận thức được mối quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng về an toàn sản phẩm, tác động môi trường và sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động.

Chứng nhận Global G.A.P

Chứng nhận Global G.A.P

Đây là một bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) trên toàn cầu. Các tiêu chuẩn GLOBALG.A.P giúp sản xuất tuân thủ các chuẩn mực được chấp nhận trên toàn châu Âu, toàn cầu về an toàn thực phẩm, phương pháp sản xuất bền vững và sử dụng có trách nhiệm đối với nước, thức ăn hỗn hợp và vật liệu nhân giống thực vật. Cấp giấy chứng nhận cũng có nghĩa là tiết kiệm cho các nhà sản xuất, vì họ sẽ không còn cần phải trải qua nhiều cuộc đánh giá theo các tiêu chí khác nhau mỗi năm.

Chứng nhận Global G.A.P của trang trại dưa lưới Eden Farm

Chứng nhận Farm nông nghiệp sạch Global G.A.P

Chứng nhận Farm nông nghiệp sạch Global G.A.P


Farm dưa lưới sạch tại EdenFarm - Bình Thuận

Farm dưa lưới sạch tại EdenFarm – Bình Thuận


Kỹ thuật trồng dưa lưới sạch, an toàn

Kỹ thuật trồng trọt chuẩn Global GAP


Độ ngọt dưa lưới Eden Sweet

Độ ngọt dưa lưới mật Eden

Dưa lưới Eden Sweet giàu dinh dưỡng

Dưa lưới mật Eden